Arrival - Dil Üzerine

Arrival Filmini İnceliyoruz

Arrival’ın yeni milenyumda izlediğimiz en iyi uzaylı istilası filmlerinin arasına girmesi garanti gibi gözüküyor. Denis Villeneuve ve senaryo yazarı Eric Heisserer, Dilbilimci Louise Banks (Amy Adams)’i hikayenin temeline oturtarak 1950’li yıllarda ortaya atılmış bir dil bilim teorisi olan Sapir-Whorf hipotezinden yola çıkıyorlar. Bu hipoteze göre insanların ve hatta belirli bir kültürün davranışlarını ve düşünce sistemlerini belirleyen yegane unsur dildir; ancak onun sınırları ölçüsünde dünyayı anlamlandırabiliriz ve dış dünyayı algılayabiliriz. Bu izafi hipotezin en azından filmde anlatılan konu için bir temel teşkil ettiğini söyleyebiliriz; zira bunun kabullenilmemesi filmin geri kalan bölümünü anlamsız gözlerle izlemenize neden olabilir.

Denis Villeneuve, “Arrival”da “Blade Runner 2049” öncesi olgunluk sınavından geçmiş adeta. Johan Johannson’un yaylı çalgılarla piyano ezgilerini iç içe geçiren besteleri filme ayrı bir hava katıyor. Bu sayede yeni milenyum da “Kutu”, “Earth to Echo”, “İşaretler”, “İstila” ve “Göçebe” ile birlikte en özgün uzaylı istilası filmi ile yüzleşiyoruz. Arrival, anlatım açısından özgün ve kusursuz. Meseleye bakış açısı ve yönlendirmeleri ise sarsıcı. Zaman, doğa ve birlik üzerinden ilerleyen senaryosu ileride çok daha fazla önemli ve değerli olacak.